Obsah

Představení firmy 

Firmu založil pan Michal Ordoš v dubnu roku 1991. Výrobu vzduchotechnického potrubí zahájil se 17 spolupracovníky v pronajatém objektu, který však brzy přestal stačit dynamicky se rozvíjející výrobě.

V únoru roku 1993 byla dokončena výstavba nového závodu a byla zahájena výroba ve dvou výrobních halách.

V rozmezí let 1993 – 1995 došlo ke stabilizaci výroby, počet pracovníků se rozrostl na 106. Došlo k zajištění vlastního exportu výrobků a při dosažení potřebného nárůstu výroby bylo rozhodnuto o další výstavbě a rozšíření závodu, až do jeho současné podoby.

Nyní probíhá výroba v pěti výrobních halách, výrobky jsou rozváženy na stavby v SRN v okruhu 500 km vlastními nákladními auty a celkový počet pracovníků se stabilizoval na počtu 125. Výroba je moderní s výrazným zaměřením na efektivnost výrobních postupů. Velký důraz je kladen na moderní strojní vybavení.

                  VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA             

 

 

Najdete nás zde:                        mapy.cz                                                                              

     
tr AAA
     

             gol                                  

  rsf

                                                         FVE