Obsah

Realizace zakázek

Standardně jsou zakázky zpracovávány na základě rámcových smluv nebo na základě jednotlivých objednávek ve formě kusovníků dodaných zákazníkem, popřípadě přímo z výkresů stavební dokumentace.Vzor kusovníku.

U atypických kusů je výroba prováděna podle detailního výrobního výkresu.

Jednotlivé zakázky jsou zpracovávány v oddělení technické přípravy výroby, kde se na základě požadavků zákazníka stanoví technologický postup výroby s ohledem na příslušné normy DIN, EN, ČSN.

Vlastní realizace se dále provádí v pěti výrobních provozech podle výrobního plánu a požadovaných dodacích termínů.