Obsah

Představení firmy 

Firmu založil pan Michal Ordoš v dubnu roku 1991. Výrobu vzduchotechnického potrubí zahájil se 17 spolupracovníky v pronajatém objektu, který však brzy přestal stačit dynamicky se rozvíjející výrobě.

V únoru roku 1993 byla dokončena výstavba nového závodu a byla zahájena výroba ve dvou výrobních halách.

V rozmezí let 1993 – 1995 došlo ke stabilizaci výroby, počet pracovníků se rozrostl na 106. Došlo k zajištění vlastního exportu výrobků a při dosažení potřebného nárůstu výroby bylo rozhodnuto o další výstavbě a rozšíření závodu, až do jeho současné podoby.

Nyní probíhá výroba v pěti výrobních halách, výrobky jsou rozváženy na stavby v SRN v okruhu 500 km vlastními nákladními auty a celkový počet pracovníků se stabilizoval na počtu 125. Výroba je moderní s výrazným zaměřením na efektivnost výrobních postupů. Velký důraz je kladen na moderní strojní vybavení.

                  VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA             

 

 

Najdete nás zde:                        mapy.cz                                                                              

     
tr AAA
     

             gol                                  

  rsf

                                                         FVE                  

Způsob oznamování dle zákona 171/2023 Sb. v aktuálním znění

Příslušnou osobou k výkonu činnosti podle § 11 je Ladislav Řehoř

Tel.: +420 602 477 760

Mail: oznameni.ordos@seznam.cz

Kancelář:

Přečaply 64, Údlice 430 01, Česká Republika

Oznámení lze podat písemně emailem nebo dopisem přímo k rukám příslušné osoby (na obálce označit „NEOTVÍRAT – POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“) nebo zasláním USB disku nebo osobně na setkání dle telefonické domluvy. Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona 171/2023 Sb. v aktuálním znění.

Externí oznamovací systém MS ČR najdete na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/